Indkaldelse til generalforsamling OPDATERET MED NY DATO LÆNGERE NEDE

Hermed følger indkaldelse til generalforsamling d. 25. Februar 2021 (udskydes) 

Generalforsamlingen skal Jf. vedtægterne indkaldes med 14 dages varsel.

Med henvisning til Danmarks Idrætsforbund, indkaldes der rettidigt efter vedtægternes retningslinjer, med en samtidig udsættelse af afholdelsen grundet det nuværende forsamlingsforbud.

Det er under henvisning til DIF desværre ikke muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt, som ellers håbet, da medlemmer har ret til fysisk fremmøde. 

Det er en grundregel, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i normale situationer skal afvikles som fysisk møde. Medlemmerne har ganske enkelt ret til fysisk fremmøde. Dette princip er der endnu ikke grundlag for at afvige fra generelt, så meget nødret foreligger der ikke endnu.

Det nuværende forsamlingsforbud på 5 personer, giver ikke mulighed for fysisk fremmøde, hvorfor foreningen under nødret, med henvisning til Danmarks Idrætsforbund, udsætter afholdelsen til førstkommende mulighed, forsamlingsforbuddet giver, hvorefter datoen for afholdelsen vil blive lagt på hjemmesiden i god tid forud for afholdelsen. 

 

Indkaldelse

Der indkaldes hermed til generalforsamling d. 25. Februar 2021. (udskydes)

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kandidater til en kommende bestyrelse skal skriftligt meddele deres kandidatur til den siddende formand senest 10 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens/Formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt

Spørgsmål til generalforsamlingen og afholdelsen af denne, kan rettes til Formand Michael Birkedal på Formand@SlagelseBoldklub.dk

______

NY DATO

Ved genåbningen af Danmark er det endelig blevet muligt at samles indendørs eller udendørs efter antal personer.
Med henvisning til Danmarks Idrætsforbund afholdes generalforsamlingen nu efter førstkommende mulighed fra 6. Maj, hvor forsamlingsforbuddet hæves yderligere.

Derfor fastsættes datoen til 12. Maj klokken 18, hvor der er mulighed for 25 indendørs eller 75 udendørs.

Grundet restriktioner i forbindelse med forsamlingsforbuddet, skal tilmelding ske på Formand@Slagelseboldklub.dk, således vi kan justere placeringen efter antal tilmeldte.