Slagelse Boldklub og Idrætsforening er udgået fra Slagelse Boldklub, der officielt blev stiftet den 23. maj 1887. Det menes dog, at der før dette tidspunkt blev spillet cricket her i byen, idet det fremgår af ”Københavns Boldklub”s bøger, at der er skænket rekvisitter til Slagelse allerede i 1884. Fra denne tid har man imidlertid ingen sikre oplysninger.

I firserne fandtes der foruden skydning og gymnastik kun cricket som udendørs idræt. I begyndelsen var der kun ringe tilgang til klubben, da man jo dengang kun havde søn- og helligdage at dyrke det ædle spil i. Arbejdsdagen gik fra kl. 6 morgen til kl. 9 aften og for handelens vedkommende også søndag formiddag til kl. 9.

Klubben fik sin første bane på en tømmerplads, der lå der, hvor nu Anlægspavillonen ligger, men dette varede kun kort, idet pladsen skulle udnyttes ”bedre”. Venstre købte grunden og byggede herpå ”Frem”, som Pavillonen dengang hed.

Af klubbens medlemmer var fuldmægtig Mathiesen, Antvorskov Birk, tobaksspinder Johs. Jensen, Vilh. Lange og handelslærling Oscar Wesche særligt aktive, og de fandt snart klubben en anden spilleplads. Det blev i Herrestræde, der hvor nu ”Alderstrøst” ligger, men allerede samme sommer måtte klubben på vandring igen og kom nu til at spille, hvor ”De gamles Hjem” ligger.

Der var efterhånden kommet godt hold over spillet, og man begyndte at arrangere kampe med de omliggende byer, bl.a, Sorø og Ringsted, ja man dristede sig endog til at invitere ”Melchorianernes Boldklub” (det senere B. 93), herned. københavnerne vandt naturligvis stort, men det slog ikke modet ned – tværtimod lærte man meget og søgte stadig at dygtiggøre sig yderligere. Det bar frugt, idet SB&I senere blev en af de førende klubber inden for sjællandsk cricket