Forældre på sidelinien

Mor og Far er uundværlige medspillere for børnefodbolden.

Men nogle gange kan det være nødvendigt at indvie dem i et par enkle spilleregler.

Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold.
Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.

Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen.

Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.

DBU’s 10 forældre bud

1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.

2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din søn.

3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke kritik, det er trænerens område.

4. Respekter trænerens brug af spillere forsøg ikke at påvirke ham før, under og efter kampen.

5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans afgørelser.

6. Skab ikke negativ stemning på sidelinjen/i forældregruppen – tag JA hatten på.

7. Spørg om kampen var spændende og sjov – SBI spiller ikke resultat fodbold.

8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.

9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.

10. Husk det er dit barn der spiller fodbold – ikke dig!

Hjælpende hænder

I SBI er vi rigtig glade for hjælp fra forældre. Det er vigtigt for SBI, at alle forældre og børn skal være trygge i klubben. Derfor skal forældre der overnatter med børnene under turneringer eller befinder sig i omklædningsrum med klubbens børn, have en børneattest.

Desuden er det naturligvis et krav, at færdselsloven overholdes for alle der kører med klubbens børn.

Vi opfordrer til, at vinterdæk er monteret på bilerne, når det er vinter.