Kontingent / Indmeldelse

Kontingent / Indmeldelse2022-03-15T11:24:28+01:00
Ønsker du eller dit barn at starte med at spille fodbold i SBI?

Læs mere om hvordan du melder dig ind i SBI her “Ny spiller i SBI”

KONTINGENTOVERSIGT
Senest opdateret 2022

I Slagelse B&I opkræves der fra 2022 kontingent i 4 rater.
Ratebetalingen falder i Januar, April, August og November.

BEMÆRKNINGER
KAMPTØJ

Medlemmer i årgangene U6 til U12 modtager èn gang om året, enten efter sommer eller ved indmeldelse, èn tøjpakke bestående af SBI`s officielle kamptrøje, kampbukser og kampstrømper. Tøjpakken tilhører medlemmet. Nummeret på kamptrøjen fastsættes af træneren og kan IKKE frit vælges.
Udlevering af tøjpakken sker i SBI og er betinget af at tøjpakken er betalt.

Medlemmerne i årgangene U13 til Senior har kamptøj opbevaret, samt vaskeordning i klubben.

TRÆNINGSTØJ

Medlemmer i årgangene U10 til U15 modtager èn gang om året, enten efter sommer eller ved indmeldelse, èn tøjpakke bestående af SBI`s officielle Træningssæt – T-shirt, shorts, strømper, sweat-shirt og træningsbukser. Tøjpakken tilhører medlemmet.
Udlevering af tøjpakken sker i SBI og er betinget af at tøjpakken er betalt.

Medlemmerne i årgangene U17 til Senior har træningstøj opbevaret, samt vaskeordning i klubben.

Det er muligt at tilkøbe yderligere træningstøj, eller for de medlemmer på årgange som ikke er tilknyttet ordningen, at tilkøbe pakken.

VASK

Medlemmer i årgangene U13 til U15 har kamptøj opbevaret i klubben, som vaskes efter alle kampe. Der betales for disse årgange et tillæg for dettte.
Medlemmerne i årgangene U17 – Senior har kamptøj opbevaret i klubben, som vaskes efter alle kampe. Medlemmerne i årgangen har ligeledes træningstøj opbevaret i klubben, som vaskes efter alle kampe og træninger. Der betales et tillæg for dette.

OPKRÆVNING OG BETALING

Kontingenterne opkræves i Januar, April, August og November via e-mail fra holdsport.dk
Betalingsbetingelser fremgår af opkrævningen.
Betaling foretages via holdsport.dk

Opkrævning af tøjpakker sker separat enten efter sommer eller ved indmeldelse.
Opkrævning af tillæg for vask sker i September.

MANGLENDE BETALING AF KONTINGENT

Hvis betalingsbetingelser ikke efterleves spærres medlemmet straks fra deltagelse i træning og kampe.
Spilleren er spærret på følgende vilkår:
a) Indtil spilleren indbetaler sin restance eller
b) I op til 2 turneringsår – turneringsåret løber fra 1.juli til 30. juni.
Spilleren kan ikke spille i klubben eller andre klubber før restancen er indfriet.

PROBLEMER MED AT BETALE KONTINGENT

Hvis det drejer sig om manglende økonomisk evne til at betale kontingentet – kontakt os på info@slagelseboldklub.dk
Hvis det drejer sig om tekniske problemer vedr. betalingen – kontakt os på info@slagelseboldklub.dk

KONTINGENT OG UDMELDELSE

Spillere skal udmelde sig skriftligt til kontoret på info@slagelseboldklub.dk og der gælder følgende opsigelsesvarsel:
Løbende måned og frem til næste kontingentopkrævning, hvilket i praksis betyder at kontingentet ikke refunderes.
En spiller kan kun udmeldes, hvis spilleren ikke er i restance overfor SBI.