Kontingent / Indmeldelse

Kontingent / Indmeldelse2020-03-18T14:17:43+01:00
Ønsker du eller dit barn at starte med at spille fodbold i SBI?

Læs mere om hvordan du melder dig ind i SBI her “Ny spiller i SBI”

KONTINGENTOVERSIGT 2020

(Opdateret marts 2020)

BEMÆRKNINGER
TØJPAKKE

Medlemmer i årgangene U6 til U11 modtager èn gang om året, enten før start på forårssæsonen eller ved indmeldelse, èn tøjpakke bestående af SBI`s officielle kamptrøje, kampbukser og kampstrømper.
Tøjpakken er inkluderet i kontingentbetalingen og tilhører medlemmet.
Nummeret på kamptrøjen fastsættes af træneren og kan IKKE frit vælges.
Udlevering af tøjpakken sker i SBI og er betinget af at kontingentet er betalt.

Medlemmer i årgangene U10 til U15 modtager èn gang om året, enten ved start på forårssæsonen eller ved indmeldelse, èn tøjpakke bestående af SBI`s officielle Træningssæt – T-shirt, shorts, strømper, sweat-shirt og træningsbukser.
Tøjpakken er inkluderet i kontingentbetalingen og tilhører medlemmet.
Udlevering af tøjpakken sker i SBI og er betinget af at kontingentet er betalt.

OPKRÆVNING OG BETALING

Kontingenterne opkræves den 1. marts og den 1. september via e-mail fra holdsport.dk
Betalingsbetingelser fremgår af opkrævningen.
Betaling foretages via holdsport.dk

MANGLENDE BETALING AF KONTINGENT

Hvis betalingsbetingelser ikke efterleves spærres medlemmet straks fra deltagelse i træning og kampe.
Spilleren er spærret på følgende vilkår:
a) Indtil spilleren indbetaler sin restance eller
b) I op til 2 turneringsår – turneringsåret løber fra 1.juli til 30. juni.
Spilleren kan ikke spille i klubben eller andre klubber før restancen er indfriet.

PROBLEMER MED AT BETALE KONTINGENT

Hvis det drejer sig om manglende økonomisk evne til at betale kontingentet – kontakt den økonomiansvarlige på info@slagelseboldklub.dk
Hvis det drejer sig om tekniske problemer vedr. betalingen – kontakt den økonomiansvarlige på info@slagelseboldklub.dk

NYT MEDLEM / SPILLER

Nye spillere i kategorien U6 til U11 betaler uanset indmeldelsesdato fuldt kontingent ved indmeldelse, idet de som nævnt ovenfor modtager et sæt spilletøj ved indmeldelse.

Nye spillere i kategorien U10 til U15 betaler kontingent fra den 1. i indmeldelsesmåneden og frem til næste kontingentopkrævning med tillæg af kr. 650,00 relateret til træningstøjspakke.

Nye spillere i kategorien U17 til Super Veteran betaler kontingent fra den 1. i indmeldelsesmåneden og frem til næste kontingentopkrævning.

Eksempel: En spiller der indmelder sig/starter 15. oktober betaler forholdsvis kontingent fra 1. oktober til 28. februar. F.eks. en U12 spiller betyder det 5 måneder af en 6 måneders periode som er lig med 1.700 kr./6 x 5= 1.417 kr + 650 kr = 2.067 kr.

KONTINGENT OG UDMELDELSE

Spillere skal udmelde sig skriftligt til kontoret på info@slagelseboldklub.dk og der gælder følgende opsigelsesvarsel:
Løbende måned og frem til næste kontingentopkrævning, hvilket i praksis betyder at kontingentet ikke refunderes.
En spiller kan kun udmeldes, hvis spilleren ikke er i restance overfor SBI.

HVAD BRUGES KONTINGENTET TIL?

Medlemmets kontingentbetaling bidrager ud over retten til at deltage i træning og kampe til bl.a. følgende;
Træningsmaterialer, bolde, tøj, holdgebyrer, dommere, træneruddannelse, træner- og specialistlønninger, stævner, arrangementer, vask af
klubbens tøj, klubhusets drift, administration og for fodboldmæssige udviklingsprojekter.
Der vil/kan forekomme en uens prioritering og fordeling af indtægterne indenfor èn årgangs forskellige hold.