Referat af SBI generalforsamling 2020

Sted: SBI Klubhuset.

Dag: Onsdag.

Dato: 22 JAN 2020.

Tid: Kl. 18.00 (start) – kl. 19.10 (slut).

Andet: Kaffe og vand på bordene.

SBI bestyrelse: Michael Birkedal (formand), Mick Keller (næstformand) og Johnny Persson (sekretær). 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Referat:

Ad punkt 1. Valg af dirigent 

Formand Michael Birkedal bød velkommen og gik straks til punkt 1 på dagsorden.
Bestyrelsen forslog Jens Iversen, advokat (L) fra Advodan Slagelse som generalforsamlingens dirigent.
Jens Iversen blev valgt ved akklamation.
Dirigenten modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet via opslag på SBI web den 8. januar 2020(
klik her), og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad punkt 2. Bestyrelsens/formandens beretning

2019 har på mange måder været et skelsættende år for SBI, der har været nye veje der skulle betrædes, der har været nye muligheder, vi har sagt goddag, vi har sagt farvel til spillere, trænere og ledere – jeg vil allerede nu takke jer alle, I har været med til, at gøre en forskel. 

Da vi, for nu, nogle år siden, satte en vision for klubben – så var planen og målet, at vi i 2020 skulle være i 2. division, og vi skulle have B-Licens, det som i dag svarer til 2 stjerner.

  • Og nu står vi så her… i 2020, og har nået vores visions mål. Det har været hårdt arbejde for os alle sammen i SBI – og jeg ved godt, at det også har kostet…Men SÅDAN er fodbold på elite niveau – det koster blod, sved og tårer…. Sådan er det !  Jeg synes, det har været det hele værd !

Lad mig nævne nogle af de ting, der har været med til at 2019, blev til det år, det blev:

  • Vi har ansat 4 mand i den sportslige sektor
  • Vi har indgået en samarbejdsaftale med Slagelse Kommune, der blandt andet har givet muligheden for at flytte administrationen ind på den nye tribune
  • Vi fik lanceret den nye hjemmeside, der skal være med til at vi her i 2020, kan levere endnu flere nyheder om vores hold, og vi er allerede blevet meget bedre til det…

Og så….

Lad os starte med vores 2-stjernede Licens.

Da licensen blev offentliggjort, tror jeg mange af os, var helt febrilske for at finde SBI, hvor lå vi placeret….?  – og da øjnene ramte plads nummer 22, kunne fodboldlykken næsten ingen ende tage: Hvilket så blev forstærket af, at jeg hurtigt kiggede efter de omkringliggende klubber, blandt andet Næstved, jo – vi var de bedste i hele området.

– Og så må vi jo bare konkludere; med DBU’s stempel i ryggen: Hvis du vil talent og elite: Så skal du vælge den bedst placerede klub på Syd- Midt- og Vestsjælland: Slagelse B&I.

Et fantastisk arbejde af hele klubben og ikke mindst den sportslige sektor, der virkelig har arbejdet for dette – især tak til Jonas, for den store indsats med licensansøgningen – som i dag kræver en mindre doktorgrad ….

For hele vores fodboldklub har …

2019 været et udviklende – og godt år – selvfølgelig har vi ikke hele vejen rundt nået de resultater vi ville alle steder  – eller har vi? For spiller vi med resultat eller udvikling for øje? Selvfølgelig kunne vi her i starten af 2020, ha´ ønsket os flere point på kontoen i 2. Division, men klubbens DNA ER at udvikle morgendagens spillere – og ikke hente gårsdagens. 

Sponsorer
På sponsorsiden, har vi igen måtte sige både goddag og farvel.

Men lad mig allerede nu, starte med at aflive en myte: Når alt er gjort op, når vi både har sagt farvel og goddag, så er vi på plussiden hos vores sponsorer.
Altså, vi har i år, formået, trods nogle forlod os, alligevel at gå i et lille plus.

Det skyldes både at nye er kommet til, men også at nogle af dem som tidligere forlod os, er kommet tilbage – og nogle af dem, endda med en større aftale, end de havde før de forlod klubben.
Det skyldes også, at flere af vores sponsorer har været rigtig gode til at opgradere deres sponsorat.

Men der skal også ske noget nyt, vi skal fortsætte med at bevæge os, ellers kommer vi aldrig økonomisk videre: Så lad mig kort nævne nogle af de strategier, som lige nu, i disse dage og timer, kører på højtryk i administrationen, her i foråret 2020:


Galla og Jubilæumsfest
Erhvervsnetværket Vestsjælland, fylder i år 20 år, det fejrer vi selvfølgelig, med en kæmpe Galla og Jubilæumsfest, med topunderholdning af Amin Jensen, Peter Ålbæk og Sepp Piontek.
I løbet af aften, vil der være auktion, hvor virksomheder, har budt ind med produkter, som vi sætter på auktion til de fremmødte gæster og sponsorer, og hvor salget går 100 % til SBI.
Et arrangement som dette, forventer vi omkring 150 deltagere, og at det giver cirka 200.000 kr. til klubkassen. 

Byggenetværk
Et helt nyt supplement til ErhvervsNetværket, nemlig et byggenetværk for håndværkere.
Her på Vestsjælland er vi gode til håndværk og vi har mange af dem. Derfor er det også med ydmyghed, at vi i samarbejde med en af vores i forvejen store sponsorer, har mulighed for at lave netop et Byggenetværk, tilknyttet klubben.

Advisorboard
Og så når vi til det 3. ben i vores 3-trins raket.
Så sent som for at par dage siden, sad vi et par stykker på tribunen og vendte hvordan vi kan give klubben endnu en økonomisk indsprøjtning.
I vores advisorboard taler vi om privatpersoner eller større virksomheder, som vi er i kontakt med, hvor vi laver et eksklusivt board, med et minimums indskud på  kr.100.000.

 

Alt dette nævnt, for at sige, der sker rigtig meget, især i disse dage – for det er der brug for. Vi skal øge vores indtægter, det må og skal vi erkende, jvfr. Vores årsregnskab, vores øgede omkostninger som 2-stjernet Talent & Elite klub – MEN også fordi, vi har mistet kontingent indtægter og kommunale tilskud ( samlet over 200.000 i 2019 ) – det tilsiger selvfølgelig, at vi skal bruge de midler vi nu engang har, fornuftigt – og bestyrelsen kigger selvfølgelig også på besparelser, hvor det giver mening ! 

Vi bruger stadig 2/3 dele af vores samlede indtægter på Talent & Elite udviklingen i SBI.
Vi er ikke en købeklub, som kan hente 4-5 mand til 20.000 om måneden, vi er en klub der skal udvikle vores egne talenter – og vores store fokus på bl.a. ”senior-siden”, er spillere i 17-23 års alderen. Kan vi blive bedst – UDEN for HT-området – i det segment og målgruppe, så kommer vi til at stå endnu stærkkere i fremtiden.


Det er klart, at vi ikke kan spille konstant  -og nu overleve i 2. Division – ved udelukkende at sætte en masse udviklingsspillere ind – og det er klart, at vi heller ikke fremadrettet udelukkende kun skal have unge spillere, men vi skal tale om at supplere truppen med spillere der kan løfte holdet og vores unge spillere – og løfte markant ! 

 

Vedr. presset og pressen
Vi skal ikke lade os kue af bl.a. pressen og andre klubber,  vi skal ikke lade os kue af hvad “andre” siger om os, eller holdet – for grunden til at vi står her, hvor vi gør i dag, er fordi vi hele tiden har været tro mod vores vision og strategi – og det skal vi fortsætte med.

Når vi bliver mødt med: Skal i ikke hente nogle spillere, svarer jeg: Jo, det vil vi meget gerne MEN VIGTIGST ER VORE EGNE TALENTER. Vi tror på vores talenter, vi tror på det enorme arbejde vores trænere dag for dag, ligger for dagen – og det skal vi fortsætte med.

 

– … og til slut, til alle jer trænere, ledere, frivillige: Det er OS der er  SBI, det er os der er klubben. Tak til jer alle, tak for jeres kæmpe indsats –  SBI FOREVER… Vi er på rette vej ! 

Sportslig beretning:

I 2019 fortsatte vores store fokus på ungdoms elitefodbold, samtidig med at vi søsatte en ny strategi for at rekruttere fremtidens talenter.

I Børnefodbolden, som er op til U9, Startede vi i det tidlige forår projektet ”Boldleg og bevægelse” hvor 2-4 årige børn hver anden søndag træner i en time, med fokus på motorik, leg og læring. Træningen er tilrettelagt, så børnene leger i forskellige universer, hvor de f.eks. kan opleve junglens mange farlige dyr, eller tage med rumraketten til nye planeter. Træningen for de små er i gang hele året rundt og var i 2019 en kæmpe succes. 

Dermed vil der herigennem blive tilført yderligere spillere til vores gode arbejde med børneholdene U6 – U9. Den ansvarlige Martin Strømberg, sørger for, at de engagerede trænere træner efter de bedste principper for god børnetræning, og niveauet stiger hele tiden, hvilket tiltrækker de bedste spillere fra lokalområdet.

Hos Betweenårgangene U10, U11 og U12 er niveauet både på spiller og træningssiden steget helt eksplosivt de seneste par år, hvilket også fortsatte i 2019. Vores børneudviklingstræner Zouher Abdullatif har struktureret træningen, så spillerne udvikles efter de rigtige læringsmål for årgangen, med særlig fokus på de tekniske kompetencer, og det kan ses. Alle hold deltager i SU-rækkerne og præsterer på et rigtig flot niveau. I januar var årgangene på besøg hos vores samarbejdsklub FC Midtjylland, der også følger disse årganges udvikling med beundring.

I disse årgange startede vi i slutningen af året et DBU TOP-Center i Ringsted, i samarbejde med DBU og Næstved IF. TOP-centret er et ekstra træningstilbud for de bedste spillere på Syd-, Midt- og Vestsjælland, og som ikke allerede er i en af licensklubberne. Spillerne træner og spiller kampe i deres egen klub, og kommer så ind på centret og træner hver fredag, hvor de bliver ”skolet” og coachet som elitespillere. Herigennem lærer vi de bedste spillere at kende, i vores region, og øger chancen for, at rekruttere dem ved overgangen til U13, samt får fordelen af, at de er bedre skolet, når de kommer ind i forløb hos SBI. Træningen foregår i Ringsted.

Vores ungdomselitehold U13, U14 og U15 har fortsat den imponerende udvikling fra de seneste år. Vi har i 2019 haft rekord-mange spillere på DBU’s Talentcenter for U13 og U14 spillere, og 2 af vores spillere i årgang 2005, blev hentet til FC Midtjylland allerede i sommers som U14-spillere. Det fortæller en hel del om det individuelle niveau, som vores spillere i dag er på.  Alle 3 årgange er indrangeret i Liga 2, pulje 1, som er niveauet lige under de største klubber, og alle tre årgange sluttede efterårssæsonen som nummer 3 i Ligaen. Dette skal ses i lyset af, at der blev praktiseret flere op-kampe end nogensinde før, altså kampe hvor de bedste spillere, spiller kamp på årgangen over deres egen, for at udfordre dem yderligere.

Vores indrangering i Liga 2, pulje 1 er bundet op på hvor gode vi er til talentudvikling, og ikke på resultater. Det er et resultat af den anerkendelse, vi modtog fra DBU i foråret 2019.

Vores samarbejde med Slagelse kommune og Nymarkskolen, om Idrætstalentklasserne er også i rivende udvikling. Det er nu blevet attraktivt for de bedste spillere i området at søge ind her. I 2019 var niveauet på ansøgerne det højeste vi endnu har set, hvilke gør en kæmpe forskel for hele projektet. Nu træner vores bedste U14 spillere ligeså meget som talenterne i de største klubber, hvilket gør os mere konkurrencedygtige på sigt.

I DBU’s nye stjerne-licenssystem, modtog vi en 2-stjernet licens, hvilket svarer til den længe jagtede B-Licens. Det nye licens-system er langt mere gennemsigtigt, og klubberne bliver vurderet langt skarpere, blandt andet med et auditør-besøg, hvor DBU’s instruktører er i klubben en hel dag, og snakker med ledelsen, trænere, spillere og scouts m.v. for at kontrollere, at der er sammenhæng i det vi siger, om vi gør de ting, vi har skrevet til dem, at vi gør. Efter denne omfattende proces blev vi rangeret som den 22. bedste talentudviklingsklub i Danmark, og den bedste på Syd-, Midt og Vestsjælland. Kun 7 klubber på Sjælland er foran os. Dette er vi meget stolte af. MEN det vigtigste for os er, at denne rangering gav os adgang til den landsdækkende division i U17 og U19. Derved kan de spillere, der har været igennem vores talentudviklingsprogram hos U13 ‒ U15, fortsætte med at spille på et højt niveau, hvilket er et krav for at vi kan følge vores strategi, om at udvikle lokale spillere til divisionsfodbold på senior-niveau.
Vores lækre faciliteter, med biograf til evaluering af kampe, mødelokaler, styrkerum, behandlerrum m.m. blev rangeret som de 5. bedste i Danmark, inkl. superligaklubberne.

Vores A+ hold U17 og U19 klarede sig utrolig godt i forårssæsonen. U17 leverede vores hidtil bedste placering og højeste point-antal på et wildcard i divisionen. Samtidig blev Mikkel Petersen nr. 3 på topscorerlisten med 21 mål, hvilket resulterede i, at Ulrik Balling gav ham chancen på 2. divisionsholdet, hvor han scorede og lavede en assist i sin debut. Han nåede i alt 4 kampe for 2. division i foråret og i sommer valgte vi at lave den første ungdomskontrakt i klubbens historie, for at holde Mikkel lokalt, og for at følge vores strategi om, at udvikle de lokale spillere til divisionsholdet.
Da U19 kun lå i Øst 1, blev de bedste spillere hver uge sendt op og spille Sjællandsserie, for at udvikle dem bedst muligt. Her præsterede de på et meget højt niveau.

Fra sommer blev begge hold altså indrangeret i divisionen, og dette har i efteråret været noget af en udfordring. Vi har spillemæssigt ikke helt ramt det niveau, vi mener at have, men mod slutningen af sæsonen begyndte det at se bedre ud, og vi tror på den udvikling fortsætter i det nye år. Spiller for spiller, har vi niveauet til at være med.

I efteråret ansatte vi en transitionstræner, hvis opgave er at støtte og udvikle de største talenter hos U19, samt 1. års seniorer, for at hjælpe dem med det store skridt ind i seniorfodbolden, og forhåbentlig forkorte perioden før de er klar til kampe på 2. divisionsholdet.

Hos vores flagskib, seniorerne – blev det for 2. div. holdet  i foråret for første gang i et par år ikke til en oprykning, men mindre kunne også gøre det. Vi sluttede som nr. 8 i grundspillet, hvilket førte til en plads i kvalifikationsspillet om at blive i 2. division. Her endte vi som nr. 4,  9 point over nedrykningsstregen, så målsætningen om overlevelse år 1, i 2. division, blev sikkert nået.

Som et led i vores strategi om at spille med lokale unge spillere, tilsat et par profiler udefra indførte vi i sommer kontraktfodbold, for bl.a. at kunne holde på vores topscorer Christoffer Thrane, og for at kunne tilføre en profil til holdet i Mathias Andersen, der desværre har været ramt af en skade i efteråret. Vi mistede desværre en del spillere i sommers, bl.a. pga. bopæl, uddannelse, m.m. i København. Det er vores lod herude i provinsen. Fordelen er dog, at det giver mere spilletid til vores lokale spillere, der har været trofaste mod klubben og som vi gerne vil udvikle videre på. Men det har medført en hård sæson i 2. division, hvor vi pt. overvintre på en 11. plads. 

Sjællandsserieholdet har både i foråret og efteråret spillet en rigtig god sæson. Der spilles flot fodbold og de unge spillere på dette hold udvikler sig rigtig godt. Efterårssæsonen endte med en 2. plads i rækken 1 point efter nr. 1, og med hele 8 point ned til nr. 3. Så der er flere gode, lokale spillere på vej – det begynder, at ligne den ”berømte ruge-kasse” til vores 1. seniorhold. 

Ad punkt 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Mick Keller gennemgik mundtligt det trykte regnskab, som blev omdelt: Årets resultat er et underskud på ca. 149.000 kr. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskab 2019, hvorpå Mick Keller fremlagde og gennemgik budget 2020. 

 

Ad punkt 4. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget. 

 

Ad punkt 5. Valg af bestyrelse 

I henhold til vedtægternes punkt 9 vælger generalforsamlingen formand og herudover minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Michael Birkedal, Mick Keller og Johnny Persson genopstiller. Bestyrelsen foreslår, at Michael Birkedal vælges til formand.    

 

Der var ikke andre kandidater, og ovennævnte blev valgt ved akklamation for 1 år. Michael Birkedal som formand.

 

Ad punkt 6. Valg af revisor 

I henhold til vedtægternes punkt 7 skal generalforsamlingen vælge revisor. Bestyrelsen foreslår Jonas Nielsen. Jonas Nielsen blev valgt ved akklamation for 1 år. 

 

Ad punkt 7. Fastsættelse af kontingent

I henhold til vedtægternes punkt 4 skal generalforsamlingen fastlægge kontingentets størrelse. Bestyrelsen foreslår, at selve kontingents størrelse fastholdes, men grundet stigning i omkostninger til tøjpakken foreslår bestyrelsen, at den del af kontingentet som udgøres af tøjpakken stiger 100 kr. pr. år i forhold til nuværende sats. Bestyrelsen foreslår desuden, at beløbet opkræves ifm. kontingentopkrævning i foråret, hvor tøjpakken bestilles og udleveres. Forslagene blev enstemmigt vedtaget.  

 

Ad punkt 8. Eventuelt

  • Michael Birkedal: Angående de økonomiske udfordringer skal det bemærkes, at det har været dyrt at indføre kontraktfodbold, men vi holder sammen og med hårdt arbejde skal det nok lykkes.
  • Michael Birkedal: Tak til alle som bakker op om SBI; spillere, trænere, ledere, sponsorer og kommunen, frivillige og forældre – og også en stor tak til tidligere kasserer/forretningsfører Kenn Madsen for indsatsen gennem mange år – og i foråret – indtil han stoppede.
  • Mick Keller: Faktisk er årets resultat på minus 149.000 kr. en positiv overraskelse ift. de dystre udsigter i sommer, ansættelse i 4 stillinger og indførelse af kontraktfodbold.

 

– – – – – – – – – – –

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.10. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden samt en god debat. 

 

Således forstået og opfattet.

 

Johnny Persson

Referent