Indkaldelse til generalforsamling

Hermed følger indkaldelse til generalforsamling d. 22. Februar 2022 klokken 18.00

Generalforsamlingen skal Jf. vedtægterne indkaldes med 14 dages varsel.

Da vi endelig kan mødes igen, uden restriktioner, vil foreningen være vært ved en lettere anretning for klubbens medlemmer.
Af hensyn til antal spisende og lokale, bedes du tilmelde dig generalforsamlingen her

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens/Formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kandidater til en kommende bestyrelse skal skriftligt meddele deres kandidatur til den siddende formand senest 10 dage før generalforsamlingen.

Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen, er den siddende bestyrelse, aktive medlemmer over 18 år og foreningens trænere og holdledere.

Spørgsmål til generalforsamlingen kan rettes til Formand Michael Birkedal på MB@SlagelseBoldklub.dk