Hermed indkaldes til Generalforsamling 2020

Jævnfør vedtægternes punkt 7, indkaldes der med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens/Formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt

 

Generalforsamlingen afholdes i SBI klokken 18.00, onsdag d. 22. Januar 2020.

Jf. Klubbens vedtægter

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kandidater til en kommende bestyrelse skal skriftligt meddele deres kandidatur til den siddende formand senest 10 dage før generalforsamlingen.

Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er den siddende bestyrelse, aktive medlemmer over 18 år og foreningens trænere og holdledere på datoen for generalforsamlingen, samt opstillede kandidater til den kommende bestyrelse