Lokale fodboldklubber i nyt stort samarbejde:
En god start for det nyetablerede ”Klubnetværket Vestsjælland”

Siden slutningen af 2019 har der været arbejdet med at etablere et ambitiøst klubnetværk på Vestsjælland, med formålet at løfte fodbolden i regionen for både børn, bredde og elite på ungdomssiden.

Vestsjælland er det område i Danmark med færrest fodboldspillere ift. antal indbyggere. Derfor er det fælles mål at rekruttere flere fodboldspillere, og fastholde de unge mennesker længere i sporten, i hele regionen. Der er allerede søsat mange gode initiativer i klubberne, bl.a. DBUs koncept ”Bold & Bevægelse” for de 2-4 årige for at få flere børn til at starte i klubberne, men klubberne er enige om, at der kan gøres endnu mere, derfor er netværket vigtigt.

Netværksaftalerne indeholder nemlig en masse gensidige fordele og udviklingsmuligheder for alle klubberne. Her kan bl.a. nævnes at ungdomsspillere i netværksklubberne deltager i fælles børnestævner, inspirerende fælles oplevelser i forbindelse med divisionskampe, netværksmøder, officiel træneruddannelse, intern trænerudvikling, eksponering og generelt forstærket sparring og kommunikation på tværs af klubberne.

Både bredde og elite
Ud over det ovenstående samarbejde, for at styrke den generelle fodbold, er der i samarbejdsaftalerne også gensidig aftale om at udvikle talentmiljøet i området, så der fortsat i fremtiden er elitefodbold på Vestsjælland. Det giver de vestsjællandske talenter mulighed for at forfølge deres drømme og evt. være attraktive for deltagelse på DBU’s Talentcenter og de største klubber i Danmark, gennem områdets Licensklub, Slagelse B&I.

Klubnetværket har fået en yderst positiv modtagelse og indeholder allerede aftaler mellem de lokale klubber B.73 Slagelse, Høng GF, Skælskør B&I, Sørby Fodbold, FC Storebælt, FS Hashøj, Sorø Freja, Vemmelev Fodbold og Slagelse B&I. Og de deltagende klubber håber at flere vil følge trop i de kommende måneder.

Slagelse B&I vil som DBU licensklub være central i flere aktiviteter for både børn og trænere fra netværksklubberne, en rolle man i Slagelse B&I meget gerne påtager sig.

Vi glæder os til at skabe oplevelser for de vestsjællandske børn på Harboe Arena Slagelse. Der er planer om, at netværksklubbernes børn kan prøve at følge SBIs divisionshold på banen eller være bolddrenge, og så vil der til foråret komme forkampe, hvor lokale drenge spiller 3-mands kampe på stadionbanen inden en divisionskamp. I gamle dage var samarbejdet for ensidigt, hvor fokus alene var på, at de bedste spillere skulle til regionens største klub. For os er det vigtigt, at børnene bliver så længe som overhovedet muligt i deres nærmiljø, for børnefodbold handler ikke om hverken bredde eller elite – det handler om fodbold for børn.” udtaler Jonas Nielsen, der er talentchef i Slagelse B&I.

Har man lyst til at prøve evnerne af i en højere alder, så skal det være i et afstemt, trygt og rigtigt tempo, lyder det ligeledes fra Jonas Nielsen der tilføjer:
Vi er meget stolte af at se hvor mange spillere fra netværksklubberne, der løfter sig til næste niveau og f.eks. spiller Liga-fodbold i Slagelse lige nu. Det gør de fordi de har fået en god start på fodboldlivet hjemme i deres klub. Og det forventer vi vores fælles indsats klubberne imellem, kan forstærke yderligere. For små årgange og knappe ressourcer er en daglig udfordring i mange fodboldklubber.

Dialogen mellem de deltagende klubber skal sikre at det enkelte barn spiller fodbold hvor det er bedst og mest givende. Både på det rigtige niveau, og i den rigtige klub. ”Det vigtige er ikke at tabe de unge mennesker på gulvet, men forsøge at fastholde dem positivt i sporten.” lyder det afslutningsvis fra Jonas Nielsen.

Stolt af dem >>der sendes videre<<
Slagelse B&I har i dag 13-14 spillere med baggrund i Høng, helt fra U10 til U19 og det er man stolte af i klubben, nord for Slagelse ” Det foregår på en tryg måde med enkelte træninger for at se det an, med klub, forældre og trænere som deltagere i processen. Vi er glade for samarbejdet og vi er stolte når vi sender spillere videre – Derfor glæder vi os også til fortsættelsen, også på tværs mellem de andre klubber. Vi har alle meget at byde ind med og lære af hinanden” udtaler den mangeårige ungdomsleder- og træner i Høng GF, Søren Nielsen.

Vemmelev tilsluttede sig efter fællesbilledet blev taget, her ses tv. SBI Talentchef Jonas Nielsen og th. Steen Andersen, formand i Vemmelev fodbold